WIRTUALNA BAZA DZIEDZICTWA I TRADYCJI

FILMY

Projekt „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” realizowany przez Dębińskie Centrum Kultury jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
To nowoczesna promocja i dokumentacja dziedzictwa materialnego, historycznego Gminy Dębno, w tym najważniejszych zabytków oraz zjawisk i zespołów folklorystycznych z naszego regionu.

Odtwórz wideo

ZAMEK W DĘBNIE

Odtwórz wideo

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY W DĘBNIE

Odtwórz wideo

KAPLICA CMENTARNA JASTRZĘBSKICH

Odtwórz wideo

SANKTUARIUM NMP w PORĄBCE USZEWSKIEJ

Odtwórz wideo

IZBA PAMIĘCI W ŁYSEJ GÓRZE

Odtwórz wideo

IZBA PAMIĘCI WSI W ŁONIOWEJ

Odtwórz wideo

ZABYTKI GMINY DĘBNO

Odtwórz wideo

ZESPÓŁ REGIONALNY PORĄBCOKI

Odtwórz wideo

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA “ŁONIOWIACY