Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji

Oddajemy dla Państwa prawdziwą wirtualną bazę dziedzictwa i tradycji Gminy Dębno.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z efektami pracy Dębińskiego Centrum Kultury podczas realizacji naszego projektu.

W trudnym czasie dla działalności kulturalnej (jesień 2020 roku), podjęliśmy starania związane z promocją lokalnego dziedzictwa materialnego (najważniejsze zabytki i miejsca Gminy Dębno), jak i tego folklorystycznego (etnograficzny region Krakowiaków Wschodnich). Projekt „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” był finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” – programu wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa. Pozyskana na ten cel dotacja pozwoliła na powstanie tego portalu i materiałów multimedialnych.

  Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji to, bodaj pierwsza tak kompleksowa, nowoczesna promocja przy użyciu najnowocześniejszych technologii, takich jak „spacery 360 stopni”, VR, skany 3D obiektów (sala koncertowa Zamku w Dębnie  z opisami wyjątkowych eksponatów) w naszym regionie. W ramach projektu powstał ten oto portal, pokazujący zarówno efekty obecnej pracy, jak i przyszłego, systematycznego dokumentowania cennych pamiątek i dorobku kulturowego Gminy Dębno w cyfrowej formie. Można wirtualnie zwiedzać ważne miejsca w naszym regionie, niemalże dotknąć wyjątkowych eksponatów dębińskiego zamku, posłuchać nagrań audio, obejrzeć filmy o naszych znanych zespołach folklorystycznych.

Projekt był realizowany jesienią 2020r., w trudnym, pod względem epidemicznym, czasie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego realizację. Zaczynając od pracowników Narodowego Centrum Kultury, intruktorów, animatorów, choreografów, pracowników DCK, artystów, wolontariuszy, aktorów, realizatorów nagrań video, audio, wirtualnych spacerów, partnerów instytucjonalnych. Dziękujemy władzom samorządowym Gminy Dębno, z Wójtem Gminy Dębno na czele, za współpracę i wsparcie.

Pomimo zakończenia projektu, nie kończy się nasza praca. Mamy nadzieję, że portal ten będzie systematycznie uzupełniany o nowe unikatowe materiały i historie, stanowiąc swoiste, nowoczesne narzędzie promocji dziedzictwa kulturowego Gminy Dębno.

Zapraszamy do eksplorowania!

„Wierzymy, że zapoczątkowana przez nas nowoczesna promocja, zarówno wyjątkowych zabytków z naszego terenu- jak Zamek w Dębnie, oraz zjawisk folkloru, obrzędowości, zwyczajów, w tej nowej formie, będzie realnym wkładem w zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Dębno.” 

Łukasz Przybyło

inicjator projektu
dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury