Zdjęcia

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

KAPELA LUDOWA

Kapela Ludowa Dębińskiego Centrum Kultury jest zaliczana do najlepszych w Małopolsce. Początki jej powstania sięgają roku 1954. Przez ponad pół wieku z wielką pasją, zaangażowaniem kultywuje i pielęgnuje tradycje ludowe, uczestniczy w życiu kulturalnym, uświetnia imprezy. Jest nie tylko unikalną wizytówką gminy Dębno, ale również wspaniałym ambasadorem rozsławiającym Polskę poza granicami kraju. W 1970 roku Andrzej Wajda zaangażował kapelę w nagrania melodii ludowych do filmowej wersji „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
“WŁOŚCIANKI” z ŁONIOWEJ

to prężna organizacja z wielką tradycją. W swoim dorobku mają bardzo dużo osiągnięć m. in. zdobycie I miejsca w plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń i Gospodynię regionu tarnowskiego, udział w nagrywaniu potrawy wygranej na Święcie Grzyba w Borzęcine w TVS Katowice oraz zdobywanie I, II, III miejsc i wyróżnień w Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach, Jabłonce i Łużnej. Za całokształt otrzymało nagrodę im. Józefa Ślisza za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, pobudzanie aktywności mieszkańców społeczności lokalnych, kultywowanie regionalnych tradycji oraz wspieranie integracji mieszkańców wsi.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
“WARKOCZ TARŁÓWNY”

powstało w Dębnie 12 lutego 2003r.
Od samego początku swego istnienia, kobiety prężnie działały, mając za swój główny cel kultywowanie tradycji i dziedzictwa regionalnego, nie tylko poprzez piękne stroje ludowe, ale także podtrzymywanie i przekazywanie receptur starych, prostych i zdrowych potraw, łącząc je z nowymi pomysłami. Wielokrotnie uczestniczyły w różnorakich kulinarnych festiwalach smaku, dożynkach, turniejach, biesiadach na terenie gminy Dębno, powiatu brzeskiego, województwa małopolskiego a nawet w Brukseli, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. Wszędzie godnie reprezentując lokalną tożsamość.